Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6
Sitemize Hoşgeldiniz

   
 Bayýndýr OSGB 2013 yýlýnda BODRUM'da hizmete baþlamýþtýr.

Neden Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði ?
Ýþyeri Hekimliði Mevcut yasa ve yönetmelikler gereði 20/06/2012 tarihli ve 6331 sayýlý iþ kanunu kapsamýnda yer alan iþyerleri ÃÃ¾yeri Hekimi bulundurmak zorundadýr. Ýþverenler bu zorunluluðu artýk bakanlýkça yetkilendirilmiþ OSGB’ler den hizmet alýmý olarak yerine getirebilmektedirler.

Ýþ Güvenliði Uzmanlýðý Mevcut yasa ve yönetmelikler gereði 20/06/2012 tarihli ve 6331 sayýlý iþ kanunu kapsamýnda yer alan iþyerleri iþ güvenliði uzmaný bulundurmak zorundadýr. Ýþverenler bu zorunluluðu bakanlýkça yetkilendirilmiþ OSGB’ler den hizmet alýmý olarak yerine getirebilmektedirler.

Ýþ Güvenliði Eðitimleri ÃÃ¾ Kanunu kapsamýnda zorunlu tutulan iþçi eðitimlerini veriyoruz ve belgeliyoruz. Zorunlu ve spesifik eðitimleri iþyerinizde periyodik olarak gerçekleþtiriyoruz.

Ortak Saðlýk ve Güvenlik Birimi

Ýþyerlerine Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Hizmetlerini vermek üzere, iþyeri dýþýnda kurulan, gerekli donaným ve personele sahip olan ve Çalýþma Bakanlýðý tarafýndan görevlendirilen özel kuruluþlardýr. En az 50 iþçi çalýþtýrýlan iþyerlerinde, iþ saðlýðý ve güvenliði hizmetlerini yerine getirmek üzere iþyeri saðlýk ve güvenlik birimi kurulur. Ortak Saðlýk Güvenlik Birimi; en az bir iþyeri hekimi ile sanayiden sayýlan iþlerin yapýldýðý iþyerlerinde en az bir iþ güvenliði uzmanýndan ve yapýlacak çalýþmalara yardýmcý olmak için gerektiðinde diðer personelden oluþur.

Ortak Saðlýk ve Güvenlik Biriminin Amacý

Ortak Saðlýk Güvenlik Birimi, saðlýklý ve güvenli bir çalýþma ortamý oluþturmak üzere iþin normal akýþýný aksatmamak þartýyla ve verimli bir çalýþma ortamýnýn saðlanmasýna katkýda bulunmak amacýyla; Ýþçilerin saðlýðýnýn gözetimi,

* Çalýþma ortamýnýn gözetimi,

* Eðitim, danýþmanlýk ve bilgilendirme,

* Ýlkyardým ve acil müdahale,

* Kayýt ve istatistik tutmak gibi görevlerle hizmet verirler.

Ortak Saðlýk ve Güvenlik Birimi’nin Avantajlarý

Ýþyeri Hekimi, Ýþ Güvenliði Uzmaný, Saðlýk Personelini bünyenizde çalýþtýrma yükümlülüðünüz olmayacaktýr.Bu personelin tüm sosyal ve güvenlik haklarý hizmet aldýðýnýz Ortak Saðlýk Güvenlik Birimi'nin sorumluluðundadýr. Ortak Saðlýk Güvenlik Birimi ile, iþ saðlýðý ve güvenliði hizmeti tek elden yürütülecek,oluþturulacak iþ saðlýðý ve güvenliði kurulunun alacaðý kararlar daha kolay uygulanacaktýr. Alýnan hizmet faturalandýrýlýr ve gider olarak gösterilebilir.

Firmamızdan Kareler
  • Apartments
  • Apartments
  • Apartments
  • Apartments
Hizmetlerimiz

NACE KODUNA GÖRE TEHLİKE SINIFLARI

İş Güvenliği Eğitimleri

Risk Değerlendirilmesi

 

Sağlık ve Güvenlik Planı

Osgb Nedir

 
Hizmet Kategorileri
OSGB Nedir?
İS YERİ TEHLİKE SINIFLARI

Bizden Haberler
18-10-2013
faydalı linkler devamı...


18-10-2013
İş sağlığı ve Güvenliği ile kayıtdışılık kapsamında ceza yağdı. devamı...


06-09-2013
OSGB-DER Kuruldu devamı...


05-09-2013
Bodrum Bayındır Osgb devamı...


18-10-2013
İdari para cezaları ve uygulanması devamı...


12-11-2013
4857 SAYILI İŞ KANUNU devamı...


12-11-2013
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU devamı...


09-12-2013
İŞVERENLERE İŞ GÜVENLİĞİ MEKTUBU devamı...