Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6
Firma Profili

BAYINDIR Ortak Sağlık Güvenlik Birimiolarak Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen iş güvenliği uzmanı sertifikasına sahip A.B.C sınıfı iş güvenliği uzmanlarımız la iş yerlerinde mevzuatlara uygun olarak gerekli Çalışmaları yaparak, tehlikelerin tanımlamasını, risk değerlendirilmesini ve tehlikelerin ortadan kaldırılması ve risklerin kontrol altına alınmasını sağlamak iÇin Çalışmalar yapmaktayız

Bayındır Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak ݝş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatının işletme ve işyerleri iÇin öngörmüş olduğu tüm yasal yükümlülüklerin, Teknik Uzman, mühendis ve Sağlık ekipleri tarafından işveren adına gerek mahallinde oluşturulacak konuşlandırma gerekse de görevlendirme esası ile gerÇekleştirmekteyiz.

ݝş yerinde yapılacak periyodik ve teknik kontrollerin yapılmasını (basınÇlı kaplar, kaldırma araÇları, elektrik topraklama tesisatının kontrolü, risk değerlendirme sonuÇlarına göre ani ve yakın tehlikelerin veya kaza potansiyelini tanımlayarak bunlara ilişkin risklerin önlenebileceği acil durum eylem planını hazırlayarak gerekli tatbikatlar yapmaktayız

Yangın ve patlamaların önlenmesi bu ve önlemlerin alınması iÇin gerekli Çalışmaları yaparak, tatbikatlı yangın eğitimleri ile olabilecek bir yangında acil müdahalelerin nasıl yapılacağı hakkında bilgi sahibi yapmaktayız

Çalışanların periyodik sağlık tetkiklerini Özel donanımlı mobil araÇlarımızla işletmenin uygun gördü zamanda ve yerinde yaparak, iş gücü ve iş günü kayıplarını önlemekte, iş yerinde oluşabilecek kaza ve meslek hastalıklarına karşı önleyici faaliyet ler de bulunmaktayız,

Sağlıklı ve güvenli bir Çalışma ortamının oluşturulması iÇin Çalışanlara genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini vermek uygun nitelikli kişisel koruyucuların seÇmelerini sağlamak iÇin Çalışanlara bilgi verilmekteyiz.

Fertlerin ve toplumun Temel Sağlık bilgisinin arttırılması, ilkyardım bilgi ve becerisinin toplumun her bireyine öğretilmesi iÇin sağlık bakanlığı sertifikalı ilk yardım eğitimleri düzenlemekteyiz.

Umumi hıfzıssıhha kanunu gereği yapılması gereken portör muayenelerini sağlık bakanlığı tarafından verilen radyoloji ve mikrobiyoloji ruhsatları ve atom enerjisi kurumu tarafından verilen radyoloji lisans belgesi doğrultusunda işletmenizin uygun gördüğü yer ve zamanda yapmaktayız.

Bayındır  OSGB, Çevresel gürültü ve titreşim; endüstriyel hijyen ölÇümleri yaparak hazırlanan raporlarla Çevre ve toplum sağlığının korunması aÇısından gerekli olan koruyucu önlemler alınmasında yol gösterici olmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği aÇısından yapılacak olan tüm hizmetler, işgücü ve günü kaybolmasına neden olmadan, işletmenin uygun gördüğü zamanda ve işyeri ortamında verilmektedir

ݞirketlerimiz bilimsel ve teknolojik aÇıdan hızlı ve sürekli kendini geliştiren; bağımsızlık, tarafsızlık, gizlilik anlayışıyla hareket eden; uygun metot, cihaz ve uzman personeli ile, hatasız, profesyonel Çalışma yı, zamanında hizmet sunmayı amaÇ edinmiştir.

Saygılarımla

Op Dr Mirza BAYINDIR

Genel Müdür


 
Hizmet Kategorileri
OSGB Nedir?

Bizden Haberler
18-10-2013
faydalı linkler devamı...


18-10-2013
İş sağlığı ve Güvenliği ile kayıtdışılık kapsamında ceza yağdı. devamı...


06-09-2013
OSGB-DER Kuruldu devamı...


05-09-2013
Bodrum Bayındır Osgb devamı...


18-10-2013
İdari para cezaları ve uygulanması devamı...


12-11-2013
4857 SAYILI İŞ KANUNU devamı...


12-11-2013
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU devamı...


09-12-2013
İŞVERENLERE İŞ GÜVENLİĞİ MEKTUBU devamı...