Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6

Bizden Haberler

İŞVERENLERE İŞ GÜVENLİĞİ MEKTUBU - 09-12-2013

Çalýþma Bakaný Faruk Çelik, 250 bin iþyerine ‘iþ güvenliði’ mektubu gönderdi. Patronlara Ocak 2014′te yürürlüðe girecek yasa hatýrlatýlarak, “Ýþ saðlýðý ve güvenliðinde kurallara uyun” denildi

 

Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, ekonomiyi 7 milyar liralýk kayba uðratan iþ kazalarýný önlemek için kollarý sývadý. Bakan Çelik imzasýyla, yaklaþýk 250 bin iþyerine “iþ güvenliði” mektubu gönderiliyor. TOBB, TÝSK, Organize Sanayi Bölgeleri’ne gönderilen mektupta, iþ saðlýðý ve güvenliðinde uyulmasý gereken kurallar sýralanýyor.

KAZALARIN ÖNÜNE GEÇÝLECEK 

Bakanlýk verilerine göre günde ortalama 200 iþ kazasý meydana gelirken, bunun 4′ü ölümle sonuçlanýyor.

Kazalarýn büyük bölümü de “önlenebilir” listesinde yer alýyor. Ekonomiye aðýr yük getiren bu kazalarý önlemek için Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yasasý hazýrlandý.

Yasanýn uygulamaya baþlamasýyla birlikte her iþletme için iþ güvenliði uzmaný çalýþtýrmak zorunlu oluyor. Böylece kaza riskleri önceden tespit edilerek, gerekli önlemler alýnabilecek. Düzenleme 1 Ocak 2014′te yürürlüðe giriyor.

Uzman çalýþtýrmayan iþletmeler de yaklaþýk 5 bin 400 lira ceza ödeyecek. Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yasasý kapsamýnda 2014′ten itibaren yaklaþýk 1.5 milyon iþletme için iþ güvenliði uzmaný bulundurma zorunlu olacak.


 
Hizmet Kategorileri
OSGB Nedir?

Bizden Haberler
18-10-2013
faydalı linkler devamı...


18-10-2013
İş sağlığı ve Güvenliği ile kayıtdışılık kapsamında ceza yağdı. devamı...


06-09-2013
OSGB-DER Kuruldu devamı...


05-09-2013
Bodrum Bayındır Osgb devamı...


18-10-2013
İdari para cezaları ve uygulanması devamı...


12-11-2013
4857 SAYILI İŞ KANUNU devamı...


12-11-2013
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU devamı...


09-12-2013
İŞVERENLERE İŞ GÜVENLİĞİ MEKTUBU devamı...