Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6

Hizmetimiz / İş Güvenliği Eğitimleri

Ýþyerlerinde saðlýklý ve güvenlikli bir ortam oluþturmak için, çalýþanlara aþaðýdaki konularý içeren Ýþ Güvenliði Eðitimi verilmektedir;
– Genel iþ saðlýðý ve güvenliði kurallarý,
– Ýþ kazalarý ve meslek hastalýklarýn sebepleri ve iþyerindeki riskler,
– Ýþ ekipmanlarýnýn güvenli kullanýmý,
– Çalýþanlarýn yasal hak ve sorumluluklarý,
– Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,
– Ýþyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
– Kiþisel koruyucu alet kullanýmý,
– Ekranlý ekipmanlarla çalýþma,
– Uyarý iþaretleri,
– Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çýkan riskler,
– Temizlik ve düzen,
– Yangýn olayý ve yangýndan korunma,
РElektrik, tehlikeleri, riskleri ve ̦nlemleri
 
 
Hizmet Kategorileri
OSGB Nedir?

Bizden Haberler
18-10-2013
faydalı linkler devamı...


18-10-2013
İş sağlığı ve Güvenliği ile kayıtdışılık kapsamında ceza yağdı. devamı...


06-09-2013
OSGB-DER Kuruldu devamı...


05-09-2013
Bodrum Bayındır Osgb devamı...


18-10-2013
İdari para cezaları ve uygulanması devamı...


12-11-2013
4857 SAYILI İŞ KANUNU devamı...


12-11-2013
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU devamı...


09-12-2013
İŞVERENLERE İŞ GÜVENLİĞİ MEKTUBU devamı...